2 Şubat 2010 Salı

BURSA KÜTÜĞÜ’NÜN YAZARI KAMİL KEPECİOĞLU KİMDİR

1878’de Girit Hanya’da doğdu. Çocukluğunun on yılı (1882-1892) Gebze’de geçti ve ilk eğtimini burada aldı. Kâmil Bey’in ilk görevi, Manastır Askerî Rüşdiyesi coğrafya muallimliğidir. Daha sonra Karacasu Redif Taburu’nun üçüncü bölüğüne kıta vazifesine tayin edildi.


I. Dünya SAvaşı’nda Dördüncü Ordu’nun müstakil 22. Tümeni’ne bağlı 65. Piyade Alayı’nın 2. Taburu’na bölük kumandanı olarak katılan Kâmil Bey, savaşın son zamanlarında 20 Eylül 1918’de filistin’de Cüneyn’de İngilizlere esir düştü.

İki ay yirmi beş gün sonra Mısır’daki İngiliz esir kampından kurtuldu ve 14 Temmuz 1919’da İstanbul’a döndü. Kâmil Bey, Bursa Dîvân-ı Harbî Hey’et-i Tahkîyyesi refakat kâtipliğine tayin edildi (20 Temmuz 1919). Bir yıl sonra Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgaliyle görevi sona erdi.

25 Temmuz 1919-23 Ağustos 1923 tarihleri arasındaki cephe gerisi hizmetleri hakkında Birinci Ordu’nun sabık kumandanlarından Ali İhsan Paya onu övücü ifadeler kullanmıştır. İzmir ve Afyonarasında istihbarat ve gizli haber almayı sağladığından ve Birinci Ordu’da dördüncü fırkanın levazım kısmına Bursa’daki topçu fabrikaları müdürlüğünde bulunduktan sonra 4. Kolordu emrinde iken İstiklâl Harbi’ne katıldığından haberdar olunmadığı için emekliye sevk edildiyzse de iki yıl sonra yanlışlığın anlaşılması üzerine yeniden görevine döndü.

İstiklâl Harbi’ndeki hizmetlerinden ötürü İstiklâl madalyasıyla taltif etdilmişti. 19 Şubat 1932’de açılan halkevlerinden Bursa Halkevi Tarih Komitesi reisliğine seçildi. Bu sırada Bursa tarihiyle ilgilenmeye ve halkevi adına çıkarılan Uludağ mecmuasında tarihe dair yazılar yazmaya başladı.

Kâmil Bey, beş yıl bir ay devam eden arşivciliği esnasında yaptığı hizmetlerle Türk arşivciliğinde seçkin bir yer kazanmıştır. Ali Emîrî Efendi, İbnülemin Mahmud Kemal ve Muallim Cevdet’in ardından Kâmil Bey dördüncü büyüktasnifçimiz olarak anılmıştır. Kâmil Kepecioğlu’nun son yılları Deniz Müzesi ve Arşivi’ndeki çalışmalarla geçti. 5 Ekim 1952’de İstanbul’da vefat etti.

alıntı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder