31 Mart 2010 Çarşamba

Girit Meselesinde 1908-1913 Yıllarında Yaşananlara Genel Bir Bakış

Akdeniz’de stratejik bir mevkide yer alan Girit üzerindeki gelişmeler tarih boyunca bölgede hakimiyet kuran devletlerin politikaları çerçevesinde şekillenmiştir. Başka bir ifade ile Osmanlı Devleti’nin, siyasi ve ekonomik alandaki güçsüzlüğü sebebiyle, Girit Sorunu’nun tarihi gelişimi, Şark Meselesi’nde rol oynayan devletlerin politikalarına bağlı kalmıştır.
1669’da Türkler tarafından fethedilen Girit, fetihten sonra idari açıdan olduğu gibi ekonomik açıdan da ayrıcalıklı bir yapıya kavuşturulmuştur. Ada’daki Osmanlı hükümranlık haklarının devletlerarası ilişkilerde tartışma konusu olmaya başlaması, 1821 tarihinde Mora’da çıkan Rum isyanı sonrasında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın desteği ile 1830 yılında Yunanistan’ın kurulması ile başlamıştır. Bu tarihten sonra Yunanistan’ı kendi emperyalist çıkarları için kullanmaya çalışan Avrupa devletleri, Girit’te çıkan Rum isyanlarına müdahalede bulunmaya başladılar. Bu durum, Girit Sorunu’nun Şark Meselesi’nin bir parçası haline gelmesine yol açtı.
ALINTI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder