22 Ağustos 2009 Cumartesi

NEDEN TÜRKÇE KONUŞMUYORLARDI?... ALINTI

Binbir zorlukla Anadolu'ya yerleştirilen Giritli Türkler, ikinci zorluğu da Türkçe konuşamadıkları için yaşadılar.Anadolu halkı mübadelenin ilk yıllarında Türkçe konuşamayan Giritli Türkleri bir türlü kabul edemedi. Okullarda öğrenciler Türkçeyi iyi konuşamadıkları için alay konusu oldular, aşağılandılar. Oysa Giritli Türkler kendi istekleri dışında Türkçeyi unutmuşlardı.1878 yılında Girit'te asilerle Osmanlılar arasında HALEPA ANTLAŞMASI imzalandı ve adanın Valiliği Rumlara, yardımcılığı da Türklere bırakıldı. 80 üyeli meclise 50 Rum seçilince de resmi işlerde ve yazışmalarda Rumca'nın kullanılması kabul edildi.Bu tarihten sonra Türkçe konuşanlar ağır cezalandırılmaya başlandı. Türkler için zor günler başladı ve bu durum büyük mübadeleye kadar devam etti.Türklerin yaşadıkları zorlukları ünlü yazarımız NAMIK KEMAL şu satırlarla dile getirmiştir. (1865 TASFİR_İ EFKÂR): Girit'te felakete uğramış olan kardeşlerimiz, adanın karışıklığına bakarak mülklerini satıp başka yerlere göç etmek ellerindeyken, vatanlarının, Anavatandan ayrılmaması için sabrettiler, neticede; şimdiki felakete uğradılar. Millet uğrunda hasıl olan bunca yaralar, merhemsiz kalmıştır. " Vatanı korumak için gece, gündüz çarpışan vücutlar takatsiz haldedir.Feryatlarını bizden başka kim işitsin? Onlar vatanımıza ellerinden gelen hizmeti yaptılar. Biz de onlara elimizden gelen yardımı yapalım. Yurdunu severlik ve insanlık böyle günde belli olur. Biz, acizlerin gönlünü kazanmakladünyada ün yapmış bir milletiz." Böyle şerefli bir ünvanımızın lekelenmesi yakışık alır mı?"

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder