19 Ağustos 2010 Perşembe

ANADOLUYA İLK gelen azınlıklar kimlerdir?

Fransız araştırmacı Paul Faure, Giritli Ülis (Ulysse le Crétois- Fayard,1980)kitabında denizden gelenlerden bir bölümünün
o Başlarında TEKTAMOS(Toktamış?)la Girit adasına geldiklerini yazar (İ.Ö.3. bin). Bunlar Pelasg’lardır ve Girit’in ilk halkı sayılırlar. Bunlardan bir başka bölüm Girit’ten yola çıkıp

o Orta Doğu’ya, günümüzdeki Filistin’e giderler (İ.Ö.1450 )

o Temelde Pelasglar olan bu grup, yerleştikleri yöreye kendi adlarını verir

o Mısırca Prişti, Asurca Palaştu, İbranice Peliştim, Lâtince Palaestini ve Pelasg’ca Palestin…Tarihçilerin dikkatine..
ALINTI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder