19 Ağustos 2010 Perşembe

...(Sümer-Hatti-Girit üçgeni)...

Sümer İmperatorluğu Doğu Anadolu ve Azerbaycan'ı da içeriyordu...(Sümer-Hatti-Girit üçgeni)


En eski (bilinen!!) yazılar

Bir Sümer Türkü

Sümer kralı Urnammu'nun anıtından

5 binyıl öncesinin savunma sanai ürünü

Ur kentinin tapınağı

Sümerlerin uygarlığa katkıları*İlk (bilinen) yazı*İlk (bilinen) bilim örnekleri: tıp, astronomi, matematik,...*İlk (bilinen) edebiyat örnekleri: Bilgameş destanı ...*Ellinlere (Greklere) atfedilen bilgilerin büyük çoğunluğu Sümer döneminde biliniyorduve Mısır üzerinden Ellinlerce alınmıştı*Ellin öncesi binyılda Sümer-Hatti-Giritüçgeni: hepsinin dili bizim dil gibi eklemeli yapıya sahipti !!!

Atatürk'ün Sümer ve Hatti konusunda haklılığı ispatlandı*ama, maalesef, O'nun kurduğu Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin katkısı olmadan*Önemli aşama: Oljas Süleymenov'un 'Az i Ya' kitabı*Rahmetli Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, Prof. Dr. Aydın Mamedov ve Prof. Dr. Osman Nedim Tuna'yı saygıyla anıyoruz

Mezopatamya'dan Takla-Makan'a*5-6 bin yıl önce en parlak dönemlerini yaşayan Sümerler, 4 bin yıl bundan önce Samilerin baskısı ile Mesopotamyanı terk etmek...
 
ALINTI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder