19 Ağustos 2010 Perşembe

Girit’in Hanya Kentindeki Arsenal Yapıları Dönüşüm Projesi de Aynı Mantıkla Yola Çıkmıştır..

Girit’in Hanya Kentindeki Arsenal Yapıları Dönüşüm Projesi de Aynı Mantıkla Yola Çıkmıştır.. Venedikliler, 1467 yılında -İstanbul’un fethinden birkaç yıl sonra- Osmanlı’nın gelişmesini dikkate alarak- içliman yapılarının inşasına karar verirler. 1599-1607 yıllları arasında, gemi onarım ve yapımı işlevli yirmi bir adet arsenal binası inşaatı tamamlanır. Osmanlı döneminde ise arsenal yapıları orijinal işlevlerine göre kullanılmadığını ve silah depolarına dönüştürüldüklerini bilmekteyiz. 19. yüzyılda, arsenal dizilerinin batı bölümündeki bir yapı, üst katına yapılan bir ekle, Hristiyan Topluluğu Okulu’na dönüştürülür. 20. yüzyıla geldiğimizde ise, ayakta kalan yedi liman yapısı ile bir adet okul yapısını görmekteyiz. İşte yazımıza örnek olan yapı, mimari formu açısından ötekilerden biraz farklı olan okul yapısıdır. Eski okul yapısı, Akdeniz Mimarlar Birliği gözetimi ve Avrupa Birliği fonlarıyla, sergi ve toplantı salonlarını içeren bir kültür merkezine dönüşmüştür. Yapının çevresinde, Hanya tarihinin en eski dönemlerini gözlemleyebildiğimiz İçliman Bölgesi, restore edilen Osmanlı-Venedik yapıları, dar Venedik sokakları, uzun Venedik mendireği, deniz feneri ve yedi adet arsenal yapı dizisinden oluşmaktadır. O bölgedeki kentsel yaşamı büyük ölçüde canlandıran bu proje, büyük olasılıkla öteki arsenal yapılarına dönük dönüşüm projelerini de dürtükleyecek ve özendirecektir. Örnek eski okul yapısında, dış kabuğu oluşturan taş duvarlar korunup güçlendirilmiş, buna karşın eski katlara ait konstrüksiyon yıkılıp, tabakalı tutkallı modern ahşap sistem ve paslanmaz çelik marifetiyle yeni katlar inşa edilmiştir. İçerideki ilginç yapım sistemi, dönüşümün gerektirdiği işlevlere uygun, bu yüzden eski haline göre daha saydam ve çağdaş bir yapım-malzeme yorumlarıyla ele alınmıştır.

alıntı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder